Inspirationsföreläsning till matte-lärare!

Vi är relativt duktiga på att konstatera ATT en elev har det svårt i matematik men vad gör vi efter detta? Hur kan vi hjälpa eleven på bästa sätt och vilka anpassningar kan vi göra för att eleven ska klara sin matematikkursen? 

Vill Ni veta mer kontakta mig på nille211@gmail.com