Statistik & undersökningar

I detta asvnitt går jag igenom vad sannolikhet är och hur vi kan räkna på att någon händelse kan hända.