Ma 2b - uppgiftsförslag

Uppgifterna nedan är förslag på uppgifter att göra på respektive kapitel ur boken Matematik 5000 för er som satsar på betyget E och något högre. Siktar du på ett högre betyg bör du göra några uppgifter på B- och c- nivå också.

 


Ma2b kap1 Planering och sammanfattning.pdf

Ma2b kap2 Planering och sammanfattning.pdf

Ma2b kap3 Planering och sammanfattning.pdf

Ma2b kap4 Planering och sammanfattning.pdf