Lån, ränta och amortering

Ställ dig inre frågor för att lösa uppgifter i avsnittet lån, ränta och amortering. Det finns en video du kan titta på för att få en mer utförlig förklaring på vad jag menar. Skriv gärna ut den pdf-fil som finns och ha frågorna bredvid dig när du jobbar med avsnittet. 

Dalles matte - Studieteknik, Lån, ränta och amortering