Procent - Det mest grundläggande inom området

I detta avsnitt sammanfattar jag det grundläggande du behöver kunna inom procent.
 
Vill du ha en bild på det jag har skrivit ner i genomgången så klicka på denna länk: