2104 & 2105

I detta avsnitt får du lösningsförslag på uppgifterna 2104 & 2105 ur boken Matematik 5000 i kursen Ma2b. OBS Jag har gjort ett räknefel på a-uppgiften i 2104. Jag glömde multiplicera med ett x så det blir 8x+3x+12 och detta blir 11x+12 och inget annat. Jag ber om ursäkt för detta.

youtu.be/k2l1Rd5rp-M