Konkreta planeringar som synliggör lärandet

I en klass med 32 elever kan det vara svårt som lärare att veta vad eleven gör. I mina planeringar ser du hela tiden vart eleven befinner sig oavsett storlek på klassen. I detta avsnitt visar jag på konkreta planeringar där vi kan synliggöra lärandet och där du som lärare hela tiden vet vad eleven kan/inte kan. Planeringarna är bra för alla parter dvs elev, föräldrar och lärare. Du har även ett bra underlag för att motivera din bedömning med rektor.