Studieteknik att visa elever

Många elever saknar en fungerande studieteknik för att lyckas med sina matematikkurser. I den nedladdade pdf får du en studiehandledning jag har skrivit tillsammans med Natur & kutur. I avsnittet går jag igenom åtta enkla konkreta tips för eleverna att följa.