Ma 1a - Planeringar för varje kapitel!

Uppgifterna nedan är förslag på uppgifter i kap 4 (algebra) att göra ur boken Matematik 5000. I planeringen finns det klickbara länkar där du kan få inspelade genomgångar, mer hjälp i form av studieteknik anpassat för varje avsnitt, vilka uppgifter du ska göra för att nå minst betyget E, mera frågor på det du jobbar med dvs mängdträning samt göra ett självrättande test där du, och din lärare, ser hur det går för dig. 

Klicka på länken nedan så ser du hur mina planeringar är uppbygda!

drive.google.com/file/d/1pk8vvwHod3VUhFc5gHI4T4gj64wgNSi8/view?usp=sharing

Till lärare och rektorer:

Vill du veta mera och ha planeringar för respektive kapitel till Din lärobok? Maila då mig på dallesmatte8@gmail.com så kommer vi säkert fram till något bra tillsammans!