Ma 1a - uppgiftsförslag

Uppgifterna nedan är förslag på uppgifter i kap 2 (procent) att göra ur boken Matematik 5000. I planerirngen finns det klickbara länkar där du kan få inspelade genomgångar, mer hjälp i form av studieteknik anpassat för varje avsnitt, vilka uppgifter du ska göra för att nå minst betyget E, mera frågor på det du jobbar med dvs mängdträning samt göra ett självrättande test där du, och din lärare, ser hur det går för dig. 

 

Jag har gjort ett förslag på planering för avsnittet procent som du kan titta på och se om det är något för dig!

Ma1a kap 2 Planering, sammanfattning och test.pdf

Till lärare och rektorer:

Vill du veta mera och ha planeringar för respektive kapitel till Din lärobok? Maila då mig på dallesmatte8@gmail.com så kommer vi säkert fram till något bra tillsammans!

 
Vill Du repetera HELA kursen i Ma1a så kan du lösa dessa uppgifter: