Algebra - uttryck, ekvationer och bråk

I denna genomgång går jag igenom skillnad mellan uttryck och ekvationer men även hur vi löser bråk inom uttryck och ekvationer.