Kap 1 - Polynom, räkneregler, faktorisering och potenser

I denna genomgång går jag igenom lite repetition från Ma2 då kursen Ma3 inleds med vad polynom är, räkneregler, faktorisering och potenser.