Kap 1 - Rationella uttryck

I detta avsnitt går jag igenom vad ett rationellt tal och rationellt uttryck är.