Ma1b - Planering

Uppgifterna nedan är förslag på uppgifter i kap 2 (procent) att göra utifrån ett läromedel. I planerirngen finns det klickbara länkar där du får inspelade genomgångar, mer hjälp i form av studieteknik, vilka uppgifter du ska göra för att nå minst betyget E (har du svårt att lösa uppgiften så klickar du på uppgiftens nummer så går jag igenom uppgiften för dig, mera frågor på det du jobbar med dvs mängdträning, självrättade tester där du, och din lärare, ser hur det går för dig och vilka extra anpassningar planeringen tar upp. 

 

Jag har gjort ett förslag på planering för avsnittet procent du kan titta på och se om det är något för dig!

drive.google.com/open?id=1TtQX-71j6WbjNY_nJpzyUb7kKPGXeHN_

Till lärare och rektorer:

Vill du veta mera och ha planeringar till respektive kapitel? Maila mig då på dallesmatte8@gmail.com  så kommer vi säkert fram till något bra tillsammans!

 

Vill du REPETERA hela kursen Ma1b så finns det bra uppgifter i länken nedan.

Repetition Ma1b hela kursen.pdf