Formler och mönster

I detta avsnitt går jag igenom formler och mönster samt hur vi kan använda oss av en formel för att exempelvis räkna ut vår månadskostnad för mobiltelefonen.