1105, 1107 & 1109

I detta avsnitt ger jag lösningsförslag till uppgifterna 1105, 1107 & 1109 ur boken Matematik 5000 i kursen Ma2b.