1133 & 1135

I detta avsnitt ger jag lösningsförslag till uppgifterna 1133 & 1135 ur boken Matematik 5000 i kursen Ma2b.