1168 & 1169

I detta avsnitt ger jag lösningsförslag till uppgifterna 1168 & 1169 ur boken Matematik 5000 i kursen Ma2b.