1203 & 1204

I detta avsnitt får du lösningsförslag på uppgifterna 1203 & 1204 ur boken Matematik 5000 i kursen Ma2b.