1212 & 1213

I detta avsnitt ger jag lösningsförslag till uppgifterna 1212 & 1213 ur boken Matematik 5000 i kursen Ma1b.