1227 & 1229

I detta avsnitt får du lösningsförslag till uppgifterna 1227 & 1229 ur boken Matematik 5000 i kursen Ma2b.