1305 & 1306

I detta avsnitt ger jag lösningsförslag till uppgifterna 1305 & 1306 ur boken Matematik 5000 i kursen Ma2b.