1315 & 1316

I detta avsnitt ger jag lösningsförslag till uppgifterna 1315 & 1316 ur boken Matematik 5000 i kursen Ma2b.