1322 & 1329

I detta avsnitt ger jag lösningsförslag till uppgifterna 1322 & 1329 ur boken Matematik 5000 i kursen Ma2b.