1390 & 1395

I detta avsnitt ger jag lösningsförslag till uppgifterna 1390 & 1395 ur boken Matematik 5000 i kursen Ma2b.