2125 & 2126

I detta avsnitt får du lösningsförslag till uppgifterna 2125 & 2126 ur boken Mastematik 5000 i kursen Ma2b.