2134, 2136, 2137 & 2138

I detta avsnitt får du lösningsförslag till uppgifterna 2134, 2136, 2137 & 2138 ur boken Matematik 5000 i kursen Ma2b.

youtu.be/__f0apGMMmE