2202 & 2203

I detta avsnitt får du lösningsförslag till uppgifterna 2202 & 2203 ur boken Matematik 5000 i kursen Ma2b.

youtu.be/q-wHZyrJ5Js