2213 & 2214

I detta avsnitt går jag igenom lösningsförslag till uppgifterna 2213 & 2214 ur boken Matematik 5000 i kursen Ma2b.

youtu.be/lr9DHAooNcg