2233 & 2235

I detta avsnitt får du lösningsförslag till uppgifterna 2233 & 2235 ur boken Matematik 5000 i kursen Ma2b.

youtu.be/cRUi8Sm9IVQ