2245 & 2303

I detta avsnitt går jag igenom uppgifterna 2245 & 2303 ur boken Matematik 5000 i kursen Ma2b.