2313 & 2315

I detta avsnitt får du lösningsförslag till uppgifterna 2313 & 2315 ur boken Matematik 5000 i kursen Ma2b.