2423 & 2425

I detta avsnitt får du lösningeförslag på uppgifterna 2423 & 2425 ur boken Matematik 5000 i kursen Ma2b.