3102 & 3103

I detta avsnitt ger jag lösningsförslag till uppgifterna 3102 & 3103 ur boken Matematik 5000 i kursen Ma2b.