3104 & 3105

I detta asvnitt ger jag lösningsförslag till uppgifterna 3104 & 3105 ur boken Matematik 5000 i kursen Ma2b.