3108 & 3114

I detta avsnitt ger jag lösningsförslag till uppgifterna 3108 & 3114 ur boken Matematik 5000 i kursen Ma2b.