3115 & 3116

I detta avsnitt ger jag lösningsförslag till uppgifterna 3115 & 3116 ur boken Matematik 5000 i kursen Ma2b.