3117 & 3118

I detta avsnitt ger jag lösningsförslag till uppgifterna 3117 & 3118 ur boken Matematik 5000 i kursen Ma2b.