3127 & 3128

I detta avsnitt ger jag lösningsförslag till uppgifterna 3127 & 3128 ur boken Matematik 5000 i kursen Ma2b.