3129 & 3130

I detta avsnitt ger jag lösningsförslag till uppgifterna 3129 & 3130 ur boken Matematik 5000 i kursen Ma2b.