3131 & 3133

I detta avsnitt ger jag lösningsförslag till uppgifterna 3131 & 3133 ur boken Matematik 5000 i kursen Ma2b.