3203 & 3204

I detta avsnitt ger jag lösningsförslag till uppgifterna 3203 & 3204 ur boken Matematik 5000 i kursen Ma2b.