3205 & 3206

I detta avsnitt ger jag lösningsförslag till uppgifterna 3205 & 3206 ur boken Matematik 5000 i kursen Ma2b.