3207 & 3209

I detta avsnitt ger jag lösningsförslag till uppgifterna 3207 & 3209 ur boken Matematik 5000 i kursen Ma2b.