3216 & 3217

I detta avsnitt ger jag lösningsförslag till uppgifterna 3216 & 3217 ur boken Matematik 5000 i kursen Ma2b.