3218 & 3219

I detta avsnitt ger jag lösningsförslag till uppgifterna 3218 & 3219 ur boken Matematik 5000 i kursen Ma2b.