3221 & 3231

I detta avsnitt ger jag lösningsförslag till uppgifterna 3221 & 3231 ur boken Matematik 5000 i kursen Ma2b.