3232 & 3233

I detta avsnitt ger jag lösningsförslag på uppgifterna 3232 & 3233 ur boken Matematik 5000 i kursen Ma2b.