3305 & 3306

I detta avsnitt ger jag lösningsförslag på uppgifterna 3305 & 3306 ur boken Matematik 5000 i kursen Ma2b