3309 & 3310

I detta avsnitt ger jag lösningsförslag till uppgifterna 3309 & 3310 ur boken Matematik 5000 i kursen Ma2b.