3311 & 3320

I detta acsnitt ger jag lösningsförslag till uppgifterna 3311 & 3320 ur boken Matematik 5000 i kursen Ma2b.